Ge en gåva

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har till syfte att samla in pengar till hjärnforskningen samt att sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador. En gång per år delas insamlade medel ut i form av forskningsanslag till olika områden inom hjärnforskningen.

Vi tar tacksamt och med glädje emot gåvor till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk, bidrag som kommer till stor nytta. 

Bankgironummer 900-4144
Plusgironummer 90 04 14-4
Swishnummer 123 900 41 44

Månadsgivare

Du har även möjlighet att bli månadsgivare till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Som månadsgivare bidrar du med en valfri summa pengar varje månad som betalas via autogiro.

Gåvobrev 

Vill du lämna en gåva och få ett gåvobevis fyller du i formuläret för minnesgåva eller högtidsgåva och gör därefter din betalning.

Om du inte fyller i formuläret, utan bara väljer att bara betala in en gåva, kan vi inte skicka något gåvobrev. Vänligen beakta en administrationstid och postgång om ca 7 arbetsdagar och vid storhelger ca 14 arbetsdagar.