2020

2020 delar två stipendiater på 500 000 kr

Årets forskningsanslag från Insamlingsfonden Bissen Brainwalk går till två forskningsprojekt vid Uppsala universitet som vardera tilldelas 250 000 kr.

  • Ninni Persson Krabbe, forskare vid Intuitionen för Psykologi, tilldelats medel till ett forskningsprojekt som syftar till att hitta vad som påverkar förändring av hjärnans reservkapacitet under åldrandet: associationer till kognitiva funktioner och demenssjukdom.

  • Karl Sjölin, läkare och doktorand i neurologi vid Institutionen för neurovetenskap, har tilldelats medel för att forska om att hitta stroke med hjälp av blodprov i akutskedet för snabb, adekvat behandling. Projektet tilldelades medel av Bissen Brainwalk även under förra året.