Styrelsen

Presentation av styrelsen för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk 2021-2022

 

Ordförande
Lotta Källgren
Bor i Kolsva, anestesisjuksköterska

Vice ordförande
Peter Danielsson
Bor i Köping, Ica-handlare

Kassör
Rolf Larsson
Bor i Köping, driver Bissens sport

Kassör
Lars-Erik Steninger
Bor i Köping, driver L-E Steninger Revisionsbyrå

Sekreterare
Göran Håkansson
Bor i Köping, inköpare på Volvo

Ledamot
Åsa Brakander
Bor i Köping, kommunikationschef på Volvo

Ledamot
Jonas Wiklund
Bor i Köping, advokat på Mälaradvokaterna

Ledamot
Cia Larsson
Bor i Köping, driver Bissens sport

 

Adjungerade

Mathias "Bissen" Larsson - grundare och valberedning

Emma Strandell Larsson - valberedning