Bissen Brainwalk ger en halv miljon kronor till forskningen om ALS och Stroke

Med stor glädje meddelas att Insamlingsfonden Bissen Brainwalk delar ut 500 000 kronor till förmån för hjärnforskningen till forskarna Julia Aulin och Caroline Ingre.

Caroline Ingre, läkare och forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats medel till forskningen om ALS, Amyotrofisk lateral skleros. ALS är en neurologisk sjukdom som orsakar en tilltagande muskelförlamning med dödlig utgång. Målet med forskningen är att hitta biomarkörer för ALS, både vid diagnostillfället och över tid, samt identifiera gener som ökar risken att insjukna.

Julia Aulin, läkare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, har tilldelats medel för att forska om att hitta och förhindra stroke med hjälp av blodprov. Julia Aulin tilldelades forskningsmedel till detta projekt av fonden även 2021.

Caroline Ingre och Julia Aulin tilldelas vardera 250 000 kr till sina forskningsprojekt som delas ut i samband med en utdelningslunch i Köpings Rådhus den 22 november.