Lördag 24 september är datumet för Köpings tionde Bissen Brainwalk

Efter ett par år med inställda promenader på grund av Covid-19 pandemin planeras för en Bissen Brainwalk i Köping till hösten. Det blir den tionde promenaden runt staden och planering pågår för att ge jubileumet en extra festlig inramning.

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har till syfte att samla in pengar till hjärnforskningen samt att sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. En gång per år delas insamlade medel ut i form av forskningsanslag till olika områden inom hjärnforskningen.

En stor del av pengarna samlas in genom Bissen Brainwalk-promenader runt om i Sverige. De senaste två åren har merparten fått ställas in på grund av pandemin. Förhoppningen är att kunna ha en Bissen Brainwalk i Köping till hösten och planeringen är igång. Datum för evenemanget är lördag 24 september.

”Vanligtvis brukar vi ha Bissen Brainwalk i Köping på våren men smittspridningen av Covid-19 är fortfarande stor så därför har vi bestämt att vi satsar på en Brainwalk i höst istället. Allas hälsa och säkerhet kommer först”, säger Mathias ”Bissen” Larsson.

”Det blir den tionde gången i Köping. Vi planerar ett firande som passar hela familjen och nytt för i år är att vi har evenemanget en lördag. Jag hoppas att många hänger på och jubileumspromenerar med oss!”, säger ”Bissen”.