Bissen Brainwalk skänker 250 000 kronor till forskning om stroke

Trots den pågående pandemin har Insamlingsfonden fortsatt att samla in pengar och kan även i år dela ut forskningsmedel. Vid en ceremoni i Köpings rådhus onsdag 8 december fick Julia Aulin, läkare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, ta emot 250 000 kronor till ett forskningsprojekt som handlar om att hitta och förhindra stroke.

– Det känns oerhört hedrande att tilldelas forskningsbidrag från Bissen Brainwalk och jag är väldigt glad och tacksam för allt arbete som alla har promenerat och donerat. Detta generösa bidrag hjälper oss att utvärdera om ett enkelt blodprov kan påvisa hjärtkärlsjukdomars skador på hjärnan innan symtom hunnit uppstå och på så sätt ökar det våra möjligheter att förhindra stroke innan den är ett faktum, säger Julia Aulin.