ÅF Offshore Race

Team Northside utmanade i veckan de andra båtarna i havskappseglingen ÅF Offshore Race
(Gotland Runt) med Insamlingsfondens logga på båten och samtidigt skänka 100 kr per besättningsmedlem till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk,
Tillsammans gör vi skillnad